Peculiarities of treatment of different forms of psoriasis in women

  • Ольга Дюльмезова-Билаш врач-дерматовенеролог, Коммунальное учреждение «Запорожский областной кожно-венерологический клинический диспансер» Запорожского областного совета, Запорожье
Keywords: clinical form, female, psoriasis, treatment

Abstract

An overview of the literature data on the treatment of var­ious forms of psoriasis is presented. Modern approaches to systemic therapy of psoriasis, its topical treatment, the possibilities of physiotherapy techniques and sanatorium-and-spa treatment are considered.

References

1. Бєляєв Г. М. Сучасне уявлення про патогенез, псоріатичну артропатію і лікування цих хворих. Дерматологія та венерологія. 2012. № 2 (56). С. 7-26.
2. Болотна Л. А., Саріан О. І. Корекція метабо лічних порушень у хворих на псоріаз. Журн. дерматовенерології та косметології ім. М. О. Торсуєва. 2014. № 1/2. С. 131.
3. Болотна Л. А. Використання дерматокосметичних засобів “Ducrey” в лікуванні псоріазу волосистої частини голови. Дерматологія та венерологія. 2013. № 4. С. 62-68.
4. Глухенький Б. Т., Глухенька А. Б., Голяс Ж. С., Гунченко Л. В., Коваль Е. М., Михасева Т. М. “Форкал мазь” - новий препарат для зовніш нього лікування псоріазу. Український журнал дерматології, венерології, косметології. 2009. № 2. С. 28-30.
5. Дудченко М. О., Васильєва К. В. Особливості змін шкіри в осіб, які зловживають сонячним та штучним опроміненням. Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія. 2013. № 1-4. С. 241-243.
6. Дюдюн А.Д., Колева Н. М., Алі Л. Х. Інтегральна роль урогенітальних інфекцій у розвитку артропатичного псоріазу. Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. 2014. № 1 (52). С. 27-34.
7. Дюдюн А. Д., ФеДотов В. П., Полион Н. Н. Комплексне лікування хворих на псоріаз із застосуванням препарату Карсил Форте. Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія. 2009. № 1-2 (12). С. 245-250.
8. Калюжна Л. Д. Гепатопротектори в комплексній терапії при хронічних дерматозах. Укр. журн. дерматології, венерології, косметоло¬гії. 2011. № 2 (41). С. 65-67.
9. Калюжна Л. Д., Літус О. І., Ошивалова О. О. Особливості клінічного перебігу та удосконалення діагностики і лікування псоріазу: методичні рекомендації. К. Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. 2013. 64с.
10. Кутасевич Я.Ф., Маштакова І.О. Оптимізація зовнішньої терапії псоріазу з урахуван¬ням клінічної стадії та ступеня тяжкості (методичні рекомендації). К., 2010. 20 с.
11. Кутасевич Я.Ф., Маштакова І.А. Раціональний вибір топічного стероїда. Український журнал дерматології, венерології, косметології. 2012. № 1 (44). С. 55 - 58.
12. Мавров Г. И., Сариан Е.І. Чинники ризику серцево-судинних захворювань у хворих звичайним псоріазом. Дерматологія та венерологія. 2012. № 3. С. 58-64.
13. МавровІ.І., СавоськінаВ. А., ДунаєваГ.А. Етюди до діагностики і лікування в дерматології і венерології. К. : ТОВ “Доктор-Медіа”, 2009. 432 с.
14. Наказ МОЗ України №312 від 08.05.2009 р. “Про удосконалення дерматовенерологічної допомоги населенню України” (додаток: протоколи надання медичної допомоги).
15. Олійник І. О. Значення алгоритму обстеження на шляху до ранньої діагностики псоріатичного артриту. Дерматовенерологія. Косметоло¬гія. Сексопатологія. 2008. № 1-2 (11). С. 88-92.
16. Резніченко Н. Ю. Діагностика, лікування та профілактика псоріатичної хвороби у чоло¬віків у віковому аспекті. Запоріжжя : Просвіта, 2014. 308 с.
17. Резніченко Н. Ю. Значення вітамінопрофілактики для попередження виникнення дерматологічної патології та збереження здоров'я населення. Журн. дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва. 2013. № 1-2. С. 75-80.
18. Резніченко Н. Ю. Корекція порушень мікроциркуляції шкіри у чоловіків зрілого віку із псоріазом. Кровообіг та гемостаз. 2013. № 3-4. С. 74-77.
19. Резніченко Н. Ю. Зміни метаболізму у чоловіків зрілого віку, хворих на псоріаз. Журн. клінічних та експерим. мед. досліджень. 2013. № 3. С. 322-327.
20. Резніченко Н. Ю. Досвід лікування хворих на псоріаз із використанням аутогенних тренінгів як ефективного методу психокорекції. Медична психологія. 2014. Т. 9, № 1 (33). С. 99-102.
21. Сизон О. О., Степаненко В. І. Дискусійні питання артропатичного псоріазу як суглобового синдрому псоріатичної хвороби. Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. 2012. № 1 (44). С. 25-35.
22. Сизон О. О., Степаненко В. І. Роль стрес-системи у розвитку артропатичного псоріазу. Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. 2013. № 1 (48). С. 33-43.
23. Степаненко В. І., Іщейкін К. Є., Рижко П. П., Кайдашев І. П. Імуносупресивна терапія при атопічному дерматиті (Огляд сучасних літературних даних та обґрунтування перспективних напрямків подальших досліджень). Український журнал дерматології, венерології, косметології. 2005. № 1. С. 19-22.
24. Степаненко Р. Л. Патогенетична роль імунних факторів у формуванні запального процесу при псоріазі. Український журнал дерматології, венерології, косметології. 2013. № 4 (51). С. 84-92.
25. Федотов В. П., Дюдюн А. Д., Шаленная Н. С. Ефективність препарату Панавір в терапії хворих псоріатичною хворобою. Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія. 2010. № 1-2. С. 198-201.
Published
2019-11-28
How to Cite
Дюльмезова-Билаш , О. (2019). Peculiarities of treatment of different forms of psoriasis in women. Dermatovenerology. Cosmetology. Sexopathology, (3-4), 48-52. https://doi.org/10.37321/dermatology.2019.3-4-07